• Hergebruik van waardevolle afvalstromen
  • Passende en duurzame afvalverwerking door Zeeuwse gemeenten
  • Hergebruik van waardevolle afvalstromen
  • Passende en duurzame afvalverwerking door Zeeuwse gemeenten

Laatste nieuws

Kees Weststrate nieuwe voorzitter OLAZ
Wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele is vanmorgen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) gekozen tot nieuwe voorzitter. Wethouders Siwart Mackintosh van de ge ...
Lees meer
Overzicht deelnemende gemeenten
Documenten & links
Op deze pagina treft u de belangrijkste documenten aan die van belang zijn voor het O.L.A.Z.
Lees meer
'Wij zorgen voor een passende en duurzame verwerking van ingezamelde afvalstromen door Zeeuwse gemeenten'
O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland, In O.L.A.Z. werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Het doel van O.L.A.Z. is de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op dit gebied.
  • Co√∂rdineren verwerking afvalstromen
  • Kwaliteitscontroles duurzaamheid
  • Exploitatie milieustraten
  • Aandeelhouder ZRD
Meer over OLAZ