• Hergebruik van waardevolle afvalstromen

Laatste nieuws

PMD, ja of nee?
Zeeuwse gemeenten werken samen aan kwaliteitsverbetering PMD-afval in campagne ‘Mag het bij het PMD, ja of nee?” De kwaliteit van het Zeeuwse PMD-afval dat gescheiden wordt ingezameld moet beter. Om die reden werken de Zeeuwse gemeenten de vanaf ...
Lees meer nieuws
Overzicht deelnemende gemeenten
Van afval naar grondstof
Klik hieronder voor meer infomatie over recycling en hergebruik van afvalstoffen
informatie verwerking afval
'Wij zorgen voor een passende en duurzame verwerking van ingezamelde afvalstromen door Zeeuwse gemeenten'
O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland, In O.L.A.Z. werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Het doel van O.L.A.Z. is de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op dit gebied.
  • Coördineren verwerking afvalstromen
  • Kwaliteitscontroles duurzaamheid
  • Exploitatie milieustraten
  • Aandeelhouder ZRD
Meer over OLAZ