O.L.A.Z. heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) van O.L.A.Z. bestaat uit 13 leden. Iedere deelnemer is in het AB vertegenwoordigd met één collegelid. In de regel is dat de wethouder met de afvalverwijdering in haar/zijn portefeuille.
Het AB komt in principe drie keer per jaar bijeen (eind februari, eind juni en begin december). De vergaderingen van het AB zijn openbaar.

Hier vindt u de verslagen van het AB

Dagelijks bestuur

Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het DB bestaat uit vijf leden. Het DB vergadert vier keer per jaar. (eind januari/begin februari, begin april, begin juni en medio november).
Het DB bereidt de vergadering van het AB voor. De vergaderingen van het DB zijn niet openbaar.

Voor de periode 2018-2022 is de samenstelling van het AB en het DB als volgt:

 • L.A. Roelse (gemeente Veere)
 • J. Vervaet (gemeente Terneuzen) tevens DB lid
 • C. Weststrate (gemeente Borsele) tevens DB lid
 • C. Pille (gemeente Goes)
 • Mw. J.G. Smit (gemeente Schouwen-Duiveland)
 • A. van der Maas (gemeente Noord-Beveland)
 • C. van Leeuwen (gemeente Tholen)
 • J. Sinke (gemeente Reimerswaal)
 • E. Damen (gemeente Kapelle) tevens DB lid, voorzitter
 • C. Dekker (gemeente Middelburg) tevens DB lid, plv. voorzitter
 • Mw. E. Verhage (gemeente Vlissingen)
 • Mw. R. de Feijter (gemeente Sluis)
 • G. Depauw (gemeente Hulst)