Begeleidingscommissie

Het openbaar lichaam O.L.A.Z. heeft geen kantoor en ook geen personeel in dienst. Er is een ambtelijke begeleidingscommissie (BC) die het DB adviseert. Iedere Zeeuwse gemeente is in de BC vertegenwoordigd met één lid. In de regel is dat de beleidsmedewerker met afvalverwijdering in het takenpakket. Aanvullend zijn drie financiële specialisten toegevoegd aan de commissie en de directeur van de ZRD die de begeleidingscommissie adviseert.
De begeleidingscommissie vergadert in principe vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.