In de periode 2018-2022 gaat O.L.A.Z. zich bezig houden met onderstaande onderwerpen:

Afvalbeleid

De komende periode richten de deelnemers van O.L.A.Z. zich hoofdzakelijk op de eerder vastgestelde VANG doelstelling. Ze streven naar 75 % recycling van huishoudelijk afval en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. In 2025 nog 30 kg restafval per inwoner per jaar.

Afvalverwerkingscontracten

De huidige contracten hebben met uitzondering van restafval een korte looptijd. In 2019 besluit O.L.A.Z over de verdere aanpak van de kortlopende contracten.

Milieustraten

De inrichting van de milieustraten is deels gedateerd en voorzieningen zijn aan vervanging toe. Op dit moment vindt onderzoek plaats over de toekomst van de milieustraten.

Standaardisatie

O.L.A.Z streeft naar standaardisatie van bijvoorbeeld minicontainers, afzetbakken en uitrusting van voertuigen.