Voor de verwerking van ingezamelde afvalstoffen van de deelnemers sluit O.L.A.Z. contracten af met verwerkers.

De belangrijkste contracten:

  • brandbaar restafval
  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • transporteren en verwerken van oud papier en karton (opk)
  • inzamelen, afvoeren en verwerken van glas
  • sorteren, transporteren en vermarkten van kunststofverpakkingen en drankkartons (pd)