O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. In O.L.A.Z. werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Het doel van O.L.A.Z. is de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op dit gebied.

‘Wij zorgen voor een passende en duurzame verwerking van ingezamelde afvalstromen door Zeeuwse gemeenten’