De wijze waarop Zeeuwen hun afval moeten scheiden wijzigt met ingang van 1 januari 2020. Wij leggen graag uit hoe het nu is geregeld en wat er verandert.

Afvalscheiding tot en met 31 december 2019

In alle 13 Zeeuwse gemeenten kunnen inwoners op dit moment meedoen aan bronscheiding van plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD-afval). Dat wil zeggen dat Zeeuwse burgers dit afval gescheiden kunnen inleveren van hun overig afval. In een aantal Zeeuwse gemeenten brengen inwoners dit nu zelf weg naar (ondergrondse) verzamelcontainers in de wijk of bij de supermarkt in de buurt. Dit is het geval in Goes, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen. In andere Zeeuwse gemeenten wordt dit PD-afval huis-aan-huis opgehaald in doorzichtige plastic zakken. Dit is het geval in Borsele, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis en Tholen. Op Schouwen-Duiveland wordt PD-afval (deels) huis-aan-huis opgehaald met behulp van een (extra) minicontainer.

Wat verandert er per 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 mogen metalen verpakkingen zoals frisdrankblikjes, conservenblikken en bijvoorbeeld chipszakken bij het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons worden gevoegd. In de gemeenten Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tholen en Veere mag dit dus mee in de doorzichtige zak of in de inzamelbak voor PMD afval. PMD-afval staat voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons. Dit PMD afval wordt aangeboden aan een sorteerinstallatie, waar het verder wordt gescheiden en gereed gemaakt voor recycling/hergebruik. Deze gemeenten blijven dus aan bronscheiding doen, het afval wordt gescheiden ingezameld. In Vlissingen moet de gemeenteraad nog besluiten of zij hieraan ook mee willen doen.

Daarnaast starten de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal en Terneuzen op 1 januari 2020 met een proef voor nascheiding van plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons. In deze gemeenten mag het PMD-afval samen met het restafval via de (grijze) minicontainer worden aangeboden. Deze gemeenten noemen dit de PMD+ bak. De plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons van deze gemeenten worden door een scheidingsinstallatie uit het restafval gehaald voor verdere sortering. Het overblijvende restafval wordt verbrand met energieterugwinning. Deze proef duurt tot 1 januari 2023 en tot die tijd kunnen de andere gemeenten niet meer aansluiten.

Andere afvalstromen vooral gescheiden aanbieden

Voor alle gemeenten in Zeeland geldt dat alle andere afvalstromen zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft = vooral ook etensresten), oud papier en karton, glas, textiel, elektrische apparaten en klein chemisch afval gescheiden moeten worden aangeleverd. Deze horen niet thuis in de restafvalbak. Ze kunnen worden gerecycled als ze apart worden gehouden.

Alle inwoners van Zeeland kunnen op de Zeeuwse milieustraten terecht voor het gescheiden inleveren van bijna alle afvalstromen. Dit geldt voor bijvoorbeeld grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval, grond, gipsplaten etc. In totaal 26 verschillende afvalstromen. Vanaf 2020 zullen ook matrassen, gasflessen en piepschuim apart worden ingezameld op de milieustraten. Alle apart ingezamelde afvalstromen worden ook apart gerecycled of verwerkt tot nieuwe producten. Juiste afvalscheiding levert zo een aanzienlijke bijdrage aan een beter milieu en zorgt voor lagere kosten van afvalverwerking.