De Landelijke Compostdag gaat vanwege corona niet door. Maar wij organiseren wel de Zeeuwse Compostdag! Op zaterdag 27 maart 2021 bedanken we bezoekers van de milieustraat voor het scheiden van hun afval, door hen een gratis zak compost aan te bieden. We vragen hiermee extra aandacht voor de scheiding van het Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT) en laten zien wat ervan gemaakt wordt. Op alle Zeeuwse milieustraten is gratis compost in zakken (maar ook los geschept) verkrijgbaar.

Gratis compost als dank voor het scheiden van GFT-afval

Met het uitdelen van compost bedanken wij de Zeeuwen voor hun inspanningen om Groente-, Fruit- en Tuinafval gescheiden aan te leveren. Wij willen iedereen laten zien dat van dit Groente-, Fruit- en Tuinafval mooie compost wordt gemaakt. Dit is een product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

De waarde van compost

In Zeeland wordt jaarlijks ruim 50.000 ton Groente-, Fruit- en Tuinafval verwerkt tot compost. Dat gebeurt bij Indaver in Nieuwdorp. Compost wordt gebruikt in de land- en tuinbouw, sier- en moestuinen en bij het maken van tuinaarde en potgrond. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die bodemziekten tegengaat, de ontwikkeling van het wortelstelsel bevordert en een goede waterhuishouding in de bodem stimuleert. Hierdoor hoeft er minder gesproeid te worden en is er minder (kunst)mest nodig.

Om goede compost te maken, moet het Groente-, Fruit- en Tuinafval wel van voldoende kwaliteit zijn. Er mogen geen verontreinigingen in zitten zoals plastics, grond, stoeptegels, tuin- of keukengereedschap of glas.

Wist u dat juist etensresten (rauw, gekookt, gebakken) WEL thuishoren in de GFT bak? Dit wordt samen met het andere GFT afval omgezet tot schone compost met keurmerk.

Wat wel en niet in de GFT bak thuishoort kunt u vinden op de zogenaamde wel/niet lijst voor GFT-afval op onze website of op www.afvalscheidingswijzer.nl

Gratis compost op alle milieustraten

Op alle 13 Zeeuwse milieustraten is gratis compost verkrijgbaar. Per bezoeker of voertuig worden op 27 maart maximaal 2 zakken compost verstrekt, zolang de voorraad strekt. Daarnaast kunnen bezoekers zelf losse compost scheppen. U moet dan wel zelf een transportmiddel meenemen (zak, emmertje, doos, aanhangwagen, etc.).

GFT wel-niet