In het Nederlandse restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Voor een goede en volledig circulaire economie is het belangrijk om het restafval beter te scheiden en te recyclen.

Daarom is een wel/niet-lijst voor gft-afval samengesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Het doel van de lijst is bijdragen aan meer en beter gescheiden gft-afval. Goed gescheiden afval is beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat afval in de goede afvalbak wordt gegooid.

Hier vindt u de korte lijst met wat wel of niet gft is

Hier vindt u de uitgebreide lijst met wat wel of niet gft is

weergave van wat wel en niet gft is