Wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele is vanmorgen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) gekozen tot nieuwe voorzitter. Wethouders Siwart Mackintosh van de gemeente Kapelle en Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn toegetreden tot het Dagelijks Bestuur.

Opvolger Evert Damen

Kees Weststrate is vanmorgen door de leden van het Algemeen Bestuur unaniem gekozen tot voorzitter van de GR OLAZ als opvolger van de onlangs afgetreden Evert Damen (wethouder van de gemeente Kapelle).

Vacatures in het Dagelijks Bestuur

Siwart Mackintosh is namens de gemeenten in de regio De Bevelanden toegetreden tot het Dagelijks Bestuur als vervanger van de plek die Kees Weststrate namens die regio heeft achtergelaten. Ankie Smit van de gemeente Schouwen Duiveland vult namens de regio Tholen en Schouwen-Duiveland de plek in die was vrijgekomen door het vertrek van wethouder Jan Harmsen (gemeente Tholen) in het DB. Het bestuur is daarmee weer volledig.

Nieuwe voorzitter ambtelijke begeleidingscommissie

Vandaag is ook de nieuwe voorzitter van de ambtelijke begeleidingscommissie OLAZ begonnen, mevrouw Miranda van Mackelenbergh-Van Oosten van de gemeente Goes.